Szeretettel és tisztelettel köszöntjük tantestületünk, dolgozóink és tanulóink nevében!

Ezúton nyújtunk közelebbi tájékoztatót iskolánk működéséről, minden
kedves érdeklődőnek.

Modern, kompetenciaalapú tanmódszereket alkalmazva arra törekszünk,
hogy a tudás elsajátítása mellet minden diák igazán jól érezze magát iskolánkban
Három, németországi modell alapján felépített oktatási profilt kínálunk,
melyek úgy elméleti, mint gyakorlati tudást nyújtanak.

A 2018/19-es tanévben nyolcadikosok a következő szakirányok közül válogathatnak:

-Ügyintéző titkár (A beiratkozási pályázatban Poslovni administrator- 4 éves)
-Pénzforgalmi ügyintéző (A beiratkozási pályázatban Finansijski administrator - 4 éves)

Az oktatás, amelyben a tanulóink részesülnek, jó alapot nyújt úgy a munkavállaláshoz, mint
a továbbtanuláshoz a közgazdasági, jogi, informatikai, bölcsészeti,
szociológiai és más, társadalomtudományi egyetemeken.

Intézményünkben Diákparlament is működik, melynek tagjai a tanulók közül kerülnek ki.
Célja, hogy diákjaink gyakorolhassák a társadalmi szerepvállalást és ily módon iskoláztatásukat
összehangolják a szükségleteikkel és az iskola lehetőségeivel.

Az oktatók és diákok közötti jó viszonynak és párbeszédnek köszönhetően a légkör kellemes,
mindig alkalmas a tanulásra és új tudás megszerzésére.

Nyitottak vagyunk minden kérdésre! Szívesen várjuk hozzászólásaikat javaslataikat.

                                             

                                              Tóth Kornél
                   a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola igazgatója
_____________________________________________________________