О ШКОЛИ:

Давне 1960. године основана је Економска школа „Љубица Поповић“. Образовала је ученике за два
занимања: економски техничар књиговодственог смера и продавац. Поред редовног школовања, веома
успешно је организовано образовање и стручно усавршавање. Школа је остварила веома успешне
резултате од самог почетка свог постојања и допринела подмиривању потреба тржишта рада у потиском
региону. Школовање на економском и трговинском смеру није губило континуитет ни у времену када се
доста лутало у школству.

На основу одлуке Савета Покрајинског фонда за средње образовање и васпитање, 25. маја 1990. године
је формирана Економско-трговинска школа у Сенти.

Економско-трговинска школа данас користи 25 кабинета, фискултурну салу и 3 отворена спортска терена.
Школа запошљава у стални радни однос 15 дипломираних економиста - професора економске групе
предмета, 2 дипломирана правника - професора правне групе предмета, 5 професора матерњег језика,
5 професора страних језика, 2 професора математике, 3 професора информатике, 2 професора физичке
културе, школског психолога, педагога, 2 секретара, рачуновођу и помоћно особље. Наставно особље
константно учествује у програмима за стручно усавршавање. У школи заступљени образовни профили
резултат су реформе средњег стручног образовања и
прилагођени су потребама тржишта рада.
У оквиру школе постоје и многе друге активности као што су
такмичења, квизови, размена ученика са економским гимназијама "Кереши Јожеф" из Сегедина
и "Келети Карољ" из Будимпеште.

Школа је успоставила сарадњу са многим предузећима, установама, у приватном и јавном
сектору. Ученици Економско-трговинске школе учествовали су на разним такмичењима и показали своје
знање. Од стране директора и професора школе је поведена посебна брига о добрим међуљудским
односима.